ONZE METHODOLOGIE

MDR CONSULTING brengt meer dan 25 jaar logistieke audit-, advies- en terreinervaring naar uw organisatie om ervoor te zorgen dat alle schakels op elkaar aansluiten, dit om suboptimalisaties binnen de keten te vermijden.

Mede door onze jarenlange ervaring hebben wij onze eigen methodologie ontwikkeld gebaseerd op bewezen projectmanagementen changemanagementmethoden om uw organisatie en uw teams te begeleiden. We passen geen unieke methode toe, maar wij kiezen de methode op maat van uw context en het type gewenste verandering.

Wij laten deze steeds verder evolueren met de nieuwe tendensen en de evolutie van de markt.

De MDR methodologie houdt rekening met alle business dimensies. Een verandering in de ene dimensie kan een effect hebben op de andere dimensies. 

Dankzij onze pragmatische benadering stellen we ons alle belangrijke vragen bij het begin. 

Business processen

Samen met u analyseren we uw fysieke, organisatorische en informatiestromen en brengen we in beeld waar de meeste winst te behalen valt. Vervolgens komen we met een aanbeveling die zich kan vertalen in nieuwe magazijnindelingen, een geoptimaliseerd distributienetwerk, een aanpassing van uw software, een nieuwe vervoerswijze, enz.

Welke zijn de betrokken business processen? Hoe zien ze er actueel uit? Zijn er ook nog andere randprocessen bij betrokken? Welke opportuniteiten bestaan er om de actuele performance te verbeteren, de kosten te reduceren ? Wat zijn de toekomstige plannen, groei scenario’s, diversificatie,…? Zijn onze huidige processen ok of dienen ze bijgestuurd te worden? 

Organisatie

Hoe ziet de huidige organisatie er uit en welke verandering in cultuur, capaciteiten, rollen en training is er nodig om de nodige veranderingen door te voeren?

Locatie

Heeft de verbetering invloed op de site, op de opslagplaats? Is de locatie geschikt of dient er naar een andere locatie te worden uitgekeken? Dienen er veranderingen qua infrastructuur doorgevoerd te worden? Is er ruimte voor optimalisatie van de opslagplaats en/of burelen? Zijn de gebouwen en de nodige voorzieningen aanwezig om de veranderingen door te voeren? En wat zijn de gerelateerde kosten?

Data

Welke informatie en datastructuur hebben we nodig om aan de requirements te kunnen voldoen? In welke vorm dienen de data aangeleverd en gerapporteerd te worden?

IT applicaties

Voldoen onze huidige applicaties en infrastructuur voor de beoogde veranderingen? Wat is de best fit tussen applicatie design en business eisen ? Dienen er aanpassingen te gebeuren, hoe moeten die worden ontwikkeld, geïntegreerd, getest en uitgerold?

Technologie

Op welke technologie dienen we beroep te doen om de business processen te ondersteunen? Beschikken we over de juiste hardware en communicatiemiddelen?

Door gebruik te maken van onze methodologie, waken we erover dat alle domeinen die aangeraakt worden door de verandering volledig worden afgedekt en worden meegenomen zodat er geen verrassingen zijn bij het opleveren of bij het stellen van de oplossing.

Wij hechten ook veel belang aan de veiligheid van de mensen op de vloer en van de machines. Samen met duurzame ontwikkeling vormt het een vast onderdeel in het geheel.

Laten we kennismaken

Laat ons u helpen met uw logistieke uitdagingen en neem vandaag nog contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het vinden en ontwikkelen van snelle en praktijkgerichte oplossingen. Ontdek hoe we samen uw logistieke challenges kunnen realiseren.