WAAROM MDR CONSULTING?

MDR CONSULTING brengt meer dan 25 jaar logistieke audit-, advies- en terreinervaring naar uw organisatie om ervoor te zorgen dat alle schakels op elkaar aansluiten, dit om fouten en de negatieve effecten van eventuele suboptimalisaties binnen een domein te vermijden.

De troeven die wij tot uw dienst stellen

  • Terrein ervaring
  • Combinatie van een theoretische en praktische benadering
  • Beschikbaarheid van een breed netwerk van contacten en partners
  • Meertalig en multicultureel management (Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland)
  • Expertise in de automatisering van administratieve processen, warehouses en laadperrons
  • Analytische en logische geest, oplossingsgericht
  • Enthousiaste, empathische, inspirerende en motiverende aanpak voor de teams
  • Neutrale en onpartijdige houding
  • PICS-certificering

Unieke combinatie en evenwicht tussen theorie en praktische kennis

MDR CONSULTING biedt u een unieke combinatie en evenwicht van kennis en methodologie gekoppeld aan een jarenlange praktijkervaring. Het is zaak om het evenwicht te vinden tussen de theoretische waarheid en wat praktisch kan werken op de vloer. Daarom wordt er heel veel aandacht besteed aan grondige analyses van beschikbare data. De voorstellen tot verbetering die hieruit voortvloeien worden steeds afgetoetst naar de haalbaarheid ervan in de praktijk en worden waar nodig aangepast.

Geen advies “vanuit de ivoren toren van een consultant” dus, maar praktisch advies dat samen met u en de mensen van het terrein is uitgewerkt.

Digitalisatie, automatisatie en duurzaamheid

Warehouse 2.0, Industrie 4.0 kloppen aan de deur. Het beheer en het belang van data en automatisering worden steeds groter in de professionalisering van onze sector. Mede door het alomtegenwoordige tekort aan gekwalificeerd personeel zijn digitalisatie en automatisatie van zowel de fysieke als administratieve processen kernbegrippen geworden.

De reglementering rond de rapportering van de CO2 uitstoot van onze transporteurs en industriële bedrijven heeft bij velen al heel wat vragen doen rijzen. Hoe moeten we hier in godsnaam aan beginnen…?

MDR CONSULTING volgt de laatste tendensen rond digitalisatie, automatisatie en duurzaamheid op de voet en zit op de eerste rij om zijn klanten met de meest geavanceerde technologieën en met “to the point advies” te begeleiden.

End-to-end oplossingen

Bij MDR CONSULTING kijken we verder dan onze neus lang is…We staren ons niet blind op één aspect van de supply chain. Veelal zien we dat er heel veel initiatieven zijn binnen de verschillende schakels maar dat er niet voldoende rekening gehouden wordt met de impact van de beslissingen verder stroomopwaarts of stroomafwaarts in de keten.

Wij waken er over om steeds de meest optimale oplossing voor te stellen die rekening houdt met de situatie als geheel.

Een Supply Chain ‘Dirigent’ oproepen

De supply chain is een machine die enkel vlot kan draaien als alle kleine en grote radertjes perfect op elkaar afgesteld zijn. 

Een ervaren dirigent die voor de afstemming zorgt van alle componenten van dit complexe systeem kan ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen naadloos verlopen.

Via een pragmatische benadering die rekening houdt met uw strategische, tactische en operationele doelstellingen,  helpt MDR CONSULTING u bij het orkestreren, analyseren, aanbevelen en uitvoeren van een uitgebreid verbeterings- en ontwikkelingsplan voor uw bevoorradingsprocessen, uw opslagbeleid en de optimalisatie van verzending en transport.

Samen detecteren we hiaten en implementeren we “end-to-end” oplossingen terwijl we uw kosten beheersen en streven naar algehele prestatieverbeteringen.

Wij werken samen met uw teams om hen te versterken en te motiveren.

Laten we samen de uitdaging aangaan !

Contacteer ons

Ontdek onze klantengetuigenissen

Bij MDR CONSULTING doen wij niet aan veel blabla, maar aan professionele & relevante analyses, realistische aanbevelingen en concrete acties om samen de beste oplossingen te vinden en deze in te zetten.