Pit&Pit

 • Sector: Natuurlijke producten
 • Sociale Zetel: Hoogstraten

Samen met MDR CONSULTING zijn we aan de slag gegaan om te bepalen of we al dan niet een extra magazijn moeten bouwen of processen verder automatiseren om verdere groei te kunnen realiseren.

De uitdaging waar we tegenaan liepen, was de lange termijnvisie die variabel bepaald moest kunnen worden.

Samen met Mario hebben we een model opgesteld waarbij alle parameters flexibel aan te passen zijn aan de mogelijke groeiscenario’s om zo tot een gepast besluit te kunnen komen in verband met automatisaties en mogelijkheden tot bijbouwen. Doordat de parameters aanpasbaar zijn, is de file niet alleen nu toepasbaar, maar kunnen we deze jaar op jaar gebruiken om met de huidige situatie te blijven beoordelen.

De samenwerking met Mario is steeds zeer vlot en transparant verlopen. Hij heeft ons de mogelijkheid geboden om als consultant ter ondersteuning te fungeren in deze studie zodat de kennis intern verder opgebouwd kon worden en ook de volgende jaren inzetbaar is.

We zijn dan ook zeer tevreden dat we op deze manier hebben kunnen samenwerken om tot een gepaste oplossing te komen.

Nathaly Haesen – Logistiek Manager

Logistieke uitdaging

 • Datum: 2022
 • Context
  Gezien de explosieve groei van de verkoop maar ook in het aantal aangeboden assortiment dreigde het bedrijf op zeer korte termijn met een tekort aan opslagruimte te gaan kampen. Een beslissing om magazijnruimte bij te bouwen drong zich op korte termijn op. MDR CONSULTING werd aangetrokken om methodologie aan te brengen enerzijds en om de logistieke manager te begeleiden en te coachen gedurende het hele traject.

Interventie MDR CONSULTING

 • Aanreiken methodologie en assistentie Logistiek Manager bij plan van aanpak
 • Assistentie Logistiek Manager bij:
  • Beschrijving van de “as is” Warehouse Processen en flows
  • Uitgebreide en gedetailleerde data analyses (product, flows, organisatie, WMS)
  • Identificeren van Quick Wins in opslagmethodes
 • Herbekijken huidige magazijn lay-out en voorstel tot verbetering
 • Ontwikkelen van een simulatie tool met als doel inzicht te geven tot welke periode de huidige magazijncapaciteit voldeed om aan de groei te kunnen voldoen (mits in acht name van bepaalde lay-out verbeteringen in het magazijn en bepaalde parameters)
 • Bestuderen van verschillende scenario’s met een al dan niet (gedeeltelijke) automatisatie van het magazijn, wijzigingen in de organisatie
 • Uitwerken van een financiële business case
 •  

Bedrijfsinformatie

Pit & Pit is een webwinkel voor natuurproducten met focus op B2C. Pit & Pit heeft alle processen van aankoop van grondstoffen, tot ompakken naar consumentenverpakkingen en verzenden van orders naar de eindconsumenten in eigen beheer.

Bezoek de website van Pit&Pit