VIL

  • Sector : Diensten voor bedrijven
  • Hoofdkantoor : Antwerpen

Dankzij de professionele inzichten, begeleiding, ervaring en connecties in de sector van MDR CONSULTING werd dit project en meer bepaald de Proof of Concept een groot succes. Het aanhouden van de strakke deadlines en behalen van de projectmijlpalen was nooit een issue en het presenteren van het geheel voor een groot publiek verliep ook nog probleemloos. Dit was een zeer mooi verhaal over de ganse lijn.

Filip Van Hulle – Project Manager VIL

Logistieke uitdaging

  • Datum: 2020-21
  • Context: Project Opticharge: Onderzoek naar haalbaarheid van automatische laad- en lossystemen voor trucks

Interventie MDR CONSULTING

Deel 1
  • Delen van eerdere ervaring met automatische laad- en lossystemen
Deel 2
  • Onderzoek naar haalbaarheid bij één van de leden (Barry Callebaut)
  • Analyse en comparatieve studie van de beschikbare technologiëen
  • Financiële Business Case
  • Proof of Concept
  • Conclusies en presentatie aan deelnemers en leden van VIL

Bedrijfsinformatie

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Bezoek de website van VIL